● گواهی سیستم کیفیت ISO               ● گواهی سیستم کیفیت ISO/TS16949
● گواهی CCC                             ● ISO14001: گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی 2004
●  گواهی SGS                            ● گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی GB/T28001