پارامترهای محصولات
مدل محصول/ نام محصول JCDES-21009
حدود ولتاژ کار DC(9~16)V
ولتاژ کار DC 13.5V
جریان الکتریکی کار Inom:≤150mA
جریان الکتریکی جلو گیری Islip:≤200mA
زمان رانش (4.0~8.0)s
حدودهای دمای کار (-40~80)℃
پایداری کار 23℃±2℃,5000 cycles
80℃±2℃,2000 cycles
-40℃±2℃,2000 cycles
40℃±2℃,98%RH 2000 cycles
گشتاور دتتی (0.8~2.5)N.m
گشتاور کنترل الکتریکی (0.4~1.5)N.m
تنظیم زاویه ≥20o
میزان خش Distance=600mm,<60dB(A)
زاویه ≤0.4o
وزن بارگیری 220g